Visste du detta om Stockholm?

Stockholm är Sveriges huvudstad, rikets största stad och hela landets ekonomiska draglok. Staden, som ibland kallas Mälardrottningen, står för en tredjedel av Sveriges BNP.

Storstockholm består av 26 kommuner, med ett sammanlagt invånarantal på nästan 2,2 miljoner. Flest invånare, efter Stockholm, har Huddinge med 104 000 invånare, och minst antal invånare har Nykvarns kommun (knappt 10 000). Inom Storstockholm ligger också de orter som kan sägas ha varit de viktigaste i Sverige före Stockholms grundande.

Före Stockholm

Sjön Mälaren har alltid varit viktig för de som haft makten i Sverige. Birka, beläget på Björkö i nuvarande Ekerö kommun, kan ha varit Sveriges första stad. Platsen var bebodd från 700- till 900-talet. Varför den övergavs finns det flera teorier om. Enligt många berodde det på att handeln flyttade till Sigtuna, som ofta kallas Sveriges äldsta stad. I Sigtuna fanns en kungsgård, ett biskopssäte och ett kungligt myntverk.

Sigtuna brändes dock ned år 1187. Det är inte känt vilka som utförde detta anfall, men enligt de källor som finns kom anfallarna österifrån, kanske från Novgorod. Staden byggdes dock upp igen, bl.a. byggde dominikanerna ett kloster och en kyrka i staden. De styrande insåg dock att något måste göras för att förhindra att angripare tog sig in i Mälaren.

Enligt Erikskrönikan, som nedtecknades ungefär ett sekel senare, grundades Stockholm av Birger jarl, som styrde riket i väntan på att hans son, Valdemar Birgersson, skulle bli tillräckligt gammal för att kunna tillträda som kung. Syftet var att ”låsa” Mälaren genom att anlägga en befästning som kunde hindra fientliga skepp från att segla in på Riddarfjärden. Den ö som den första bebyggelsen anlades på kallas Stadsholmen, men är mest känd som Gamla Stan.

Vad fanns innan?

Redan tidigare levde dock människor i denna del av Mälardalen. Kring dagens Stockholm finns ett flertal kyrkor som är äldre än den nuvarande huvudstaden, däribland Solna kyrka. Enligt de isländska sagorna fanns det en plats där Mälaren och Saltsjön möts som kallades Agnafit. Fit betyder strandäng – ett ord som även återfinns i ortnamnet Fittja – och Agn- kan antingen syfta på agn som används inom fiske, eller på mansnamnet Agne. Vissa hävdar att Agnafit var en fiskeby belägen på Stadsholmen innan Stockholm grundades, och med tanke på hur namnet kan tolkas är det inte helt ologiskt.

Även Södermalm bebyggdes tidigt. Redan vid 1300-talets början – ungefär 50 år efter att Stockholm grundats – fanns det bebyggelse på den norra sidan av malmen. Arkeologerna tror att de verksamheter som man inte ville ha inne i staden placerades här, på samma sätt som man idag gör med många industrier. Tidigare har man trott att Södermalm bebyggdes först senare, för av någon anledning övergavs området under en period. Eftersom Stockholm har varit i centrum för den svenska historien så länge kommer ständigt nya historiska rön om stadens utveckling.

Det är inte alla infödda stockholmare som känner till detta. Om du blir nyfiken av denna introduktion, och vill uppleva mer, då rekommenderar vi att du bokar in en resa till Stockholm, och bor på något av huvudstadens många hotell.