Studenter bor i containrar

Alla vet att det råder bostadsbrist i Stockholm och när det kommer till studenter så är det en otroligt utsatt grupp då de inte kan flytta samt att de inte har enorm med pengar för att köpa eller bo dyrt i andrahand.

9031346-ambitions-word-on-modern-banner-design-template-set-of-stickers-labels-tags-cloudsÄr man student kanske man flyttat till Stockholm från andra städer och då vill man gärna bo så centralt som möjligt. Man har även en annan press då man kanske inte känner så många i stan som man kan söka hjälp hos. Att boka in en flytt i Stockholm med flyttfirma7tr är en dröm som många vill göra då man med det har någonstans att flytta. Nu kan allt fler få den möjligheten genom mobila bostäder som byggs i containrar – toppmodernt inredda skriver Expressen.

26 kvadratmeter perfekt inredd

Lägenheterna kommer att placeras i Sundbyberg och de kommer att hyras ut för 5000 kronor i månaden. Då ingår el, värme, internet och tv vilket gör dessa lägenheter som bra kap då de är perfekt inredda för att maximera den lilla och smala ytan som en container ger.

Boverket har som ett av sina uppdrag att komma fram till bra lösningar för ett regelverk för studenter och ungdomsbostäder, ett av deras förslag är att minska boarean och att med det lägga ihop matdelen med studieplatsen. De föreslår även att bostäder som är tidsbegränsade ska kunna få stå på samma plats under längre tid.

Med särskild studentbostad avses studentlägenheter, korridorsrum och liknande som är avsedda för studerande vid universitet eller högskola. Upplåtelseformen är hyresrätt med särskilda villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplat till hyresgästens studier. Boverket föreslår en definition av begreppet studentbostad i Boverkets byggregler, som planeras träda i kraft 1 juli 2014. Den föreslås lyda: “När studentbostad används i dessa föreskrifter och allmänna råd menas bostäder avsedda för studerande vid högskola och universitet.”Definition från Boverket